Logo

Forsamlingsgrden


Dit lokale kulturhus....

asas

 sforside

Medlemskontingent kan indbetales til Janne Feldstedt, Lerløkke 37, V. Sottrup eller indsættes på kontonr.: 5953-8039922. (Husk navn).


Kortspil

Hver torsdag kl. 13.30 fra 27. okt. er der kortspil på Forsamlingsgården
Kom og vær med til at spille Skat - Whist
Det er gratis, og der spilles ikke om penge

Det sker på Forsamlingsgården:

Søndag den 22. januar kl. 14.00

Nytårskomsammen med Sottrup Kirke

Røde kors, Aktivitetscenteret og Kræftens bekæmpelse. Kor 92

Onsdag den 8. februar

Koncert med Kristian Lilholt, Ida Fris Viernfeldt og Lasse Jørgensen

130.00 kr

Onsdag den 22. februar kl. 19.30

Generalforsamling i foreningen Forsamlingsgården Sundeved

Forsamlingsgaarden Sundeved, Nybølvej 2, Vester Sottrup, 6400  Sønderborg. Webmaster Kurt Ager